ไทยเรยอนทุ่ม เน้นแนวทางประชารัฐปรับแผนสิ่งแวดล้อมโรงงาน

0
140

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ใช้แนวทางประชารัฐ พัฒนาแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ทุ่มงบประมาณกว่า 600 ล้านบาท ปรับปรุงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกว่า 79 มาตรการตามคำแนะนำจากภาครัฐ เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายประสาน สิปานี ประธานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ โดยเน้นการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ ด้วยการทุ่มงบประมาณการดำเนินการกว่า 600 ล้านบาทปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน ตามมติของคณะกรรมการเบญจภาคีเพื่อตรวจสอบการใช้ถ่านหินและปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี 2559

โดยได้ทำการปรับปรุงด้านเทคนิคต่าง ๆ ตามคำแนะนำของอุตสาหกรรมจังหวัดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอแลนด์และจัดจ้างที่ปรึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เข้ามาตรวจสอบระบบ ประเมินผลการควบคุมระดับกลิ่น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทำให้ระดับกลิ่นจากการประกอบกิจการลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองได้จัดเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน ตั้งจุดตรวจวัดระดับกลิ่น 9 แห่งบริเวณรอบโรงงาน ไม่พบว่ามีระดับกลิ่นเกิดกว่ามาตรฐานที่กำหนดแต่อย่างใด ทำให้ชาวบ้านบริเวณรอบโรงงานส่วนใหญ่พึงพอใจและยอมรับได้ในระดับที่เป็นอยู่

นายประสาน สิปานี ประธานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ยังใช้แนวทางประชารัฐ เพื่อร่วมหารือกับผู้นำชุมชน ในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สนองนโยบายรัฐบาล ในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวทางประชารัฐ โดยจะเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายการอยู่ร่วมกับชุมชน และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ด้านนางละมูล อยู่สุข รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพทูลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้โรงงาน เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเปิดเทอมในเดือนพฤศจิกายนปี 2560 ที่ผ่านมา ทางชุมชนและโรงเรียนก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นที่เข้ามารบกวน โดยทราบภายหลังว่าทางโรงงานฯ ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งชาวชุมชนก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ซึ่งในอนาคตอาจมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ต่อไป”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here