“โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-อินโดฯ” ครูกังขาส่อทุจริตอีก !

0
201

คณะครูจากโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทำหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในโครงการคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย-อินโดนีเซีย  ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

โดย หนังสือร้องเรียน ระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการแลกเปลี่ยนทำความร่วมมือระหว่างโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกับโรงเรียน SMA Negari 9 Malung Indonesia จำนวน 3 ครั้ง ในครั้งแรกมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนและครูเดินทางไป ครั้งที่สองมีรองผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าคณะในการเดินทาง ในการดำเนินงานสองครั้งที่ผ่านมา มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคัดสรรนักเรียนและครู โดยมีการประกาศเปิดรับสมัครและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  และโปร่งใส เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณของแผ่นดิน

แต่ในการเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียครั้งที่สาม ที่จะเดินทางไปในกลางเดือนตุลาคม 2560ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการเซ็นต์เอ็มโอยู ไว้กับอินโดนีเซีย ได้มีการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส  อาทิ 1.ไม่มีการออกประกาศถึงหลักเกณฑ์ในการคัดสรรนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน เมื่อมีการท้วงติงจึงมีการออกประกาศ 2.มีการแอบดำเนินการอย่างลับๆด้วยการส่งรายชื่อคณะเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียแล้ว โดยการคัดเลือกไม่ผ่านคณะกรรมการคัดเลือกแต่อย่างใด 3.โครงการดังกล่าวมีการเก็บงินนักเรียนที่ร่วมเดินทางไปคนละ 15,000 บาท ส่วนครูคนละ 12,000 บาท มูลค่าเกือบ 300,000 บาท ทั้งที่ในการเดินทางไปสองครั้งแรกไม่มีการเก็บเงินส่วนนี้แต่อย่างใด 4.เปิดโอกาสให้คนภายนอกโรงเรียนร่วมเดินทางไปด้วยจำนวน 2 คน ในฐานะผู้ติดตาม ทั้งที่ไม่น่าจะไปนำความรู้จากการเดินทางมาร่วมพัฒนาหรือสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนได้

อีกทั้งคนนอกยังจ่ายเงินค่าเดินทางเพียงแค่คนละ 10,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าบุคลากรในโรงเรียน ทั้งที่บุคลากรภายในโรงเรียนมีความต้องการร่วมเดินทางไปด้วยแต่ถูกตัดสิทธิ์ จึงเห็นว่าการดำเนินงานของนายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่โปร่งใส และไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงมีการร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง

ภาพจากแฟ้มข่าว

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here