อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงประกาศเตือนภัย พายุทกซูรี

20

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงข่าวประกาศเตือนภัยเรื่องพายุทกซูรี (Doksuri) ฉบับที่ 6

You might also like