หน้าแรก ต่างประเทศ พม่า เนื้อหอมนักลงทุนไทยเทศแห่ใช้งานแสดงสินค้า เปิดตลาดเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต

พม่า เนื้อหอมนักลงทุนไทยเทศแห่ใช้งานแสดงสินค้า เปิดตลาดเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต

พม่าไฟเขียนเปิดรับการลงทุนเต็มที่หวังเข้าสู่พม่ายุคใหม่ ด้าน บีอีเอส เผยนักธุรกิจและนักลงทุนรุมใช้ช่องทางงานแสดงสินค้าเปิดใหม่ในพม่า ส่งผลงานโพรแพ็ค เมียนมาร์ 2015  แสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์

นาย ซอ มิน วิน นายกสมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหาร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าว ถึงศักยภาพและความน่าสนใจของการลงทุนในพม่าว่า วันนี้พม่ากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่กำลังเร่งพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมืองซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในเร็วๆ นี้ ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านสังคม ทั้งยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติด้านอาหารและวัตถุดินที่มีความสมบูรณ์ต่อ ภาคอุตสาหกรรม ที่สำคัญพม่ายังมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการเป็นฐานการผลิตและส่งออก สินค้าไปยังอาเซียนและของโลกด้วย ซึ่งในวันนี้พม่ากำลังเป็นเป้าหมายใหม่ในด้านการลงทุนจากนักลงทุนและนัก ธุรกิจทั่วโลกที่ต้องการเข้ามาสร้างฐานและเปิดตลาดการค้าใหม่เพื่อรองรับกับ การเติบโตของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนชาวพม่าที่จะมีมากขึ้นในอนาคต

ซึ่งการจัดงาน งานโพรแพ็ค เมียนมาร์ 2015 (ProPak Myanmar 2015โดย บีอีเอส ถือได้ว่ามีส่วนช่วยอย่างมากต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของพม่า เพราะภายในงานนอกจากจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและการเจจาการคาแล้ว ยังเป็นมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพม่าได้มีการพัฒนาปรับ เปลี่ยนเลือกใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตให้มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ยกระดับสินค้าที่ผลิตจากประเทศพม่าให้มีมาตรฐาน ที่สูงขึ้นและได้รับการยอมรับจากตลาดโลก
 
ด้าน มร.จัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ บีอีเอส (BES) ในฐานะผู้จัดงานโพรแพ็ค เมียนมาร์ 2015 กล่าวถึงความน่าสนใจของการเข้ามาเปิดตลาดและดำเนินธุรกิจในประเทศพม่าวันนี้ ว่า พม่ากำลังเดินหน้าเพื่อก้าวขึ้นสู่หนึ่งในผู้ผลิตอาหารของโลก โดยพม่าสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ถึงปีละ 55-60 ล้านตัน โดยการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศคิดเป็น 50ของ GDP มีประชากรอยู่ในภาคเกษตรถึง 70ของ ประชากรทั้งหมดของประเทศ แต่ในส่วนของกระบวนการผลิต เครื่องจักร และ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิตยังไม่มีความทันสมัยมากนัก จึงถือเป็นโอกาสอันดีของนักธุรกิจและนักลงทุนที่จะเข้ามาเปิดตลาดใหม่ในพม่า ในเวลานี้
 
ซึ่งการจัดงาน โพรแพ็ค เมียนมาร์ 2015  นับ เป็นงานสำคัญและเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศพม่า ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดย ได้รับความสนใจจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมจากทั่วโลกเป็น อย่างมาก จนทำให้พื้นที่การจัดงานถูกจองเต็มตั้งแต่ก่อนงาน บนพื้นที่ 4200 ตารางเมตร เต็มพื้นที่ของ เมียนมาร์ อีเวนท์ พาร์ค (Myanmar Event Park), กรุง ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงงานกว่า 228 บริษัท จาก 23 ประเทศทั่วโลก และ อีก 5 พาวิลเลียนใหญ่จาก สาธารณะรัฐประชาชนจีนฝรั่งเศส, สิงค์โปร, ไต้หวัน และ ประเทศไทย ส่วนผู้เข้าร่วมชมงานฯ ปีนี้มีจำนวนถึง 3,582 คน โดยเป็นนักลงทุนและนักธุรกิจทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติทั้งหมด 22 ประเทศ
 
สำหรับสิ่งที่ทำให้งานโพรแพ็ค เมียนมาร์ 2015 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย เพราะนอกจากงานโพรแพ็ค เมียนมาร์ 2015 จะเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการ ผลิตภายในโรงงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำที่ครบวงจร มีกลุ่มเป้าหมาที่ชัดเจนแล้ว เหล่านักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเปิดตลาดใหม่ในพม่า ได้หันมาให้ความสำคัญกับการนำเสนอสินค้าและธุรกิจผ่านงานแสดงสินค้าเป็นอีก หนึ่งช่องทางสำคัญ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากและตรง รวมถึงเสียค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นถือว่าคุ้มค่า โดยสามารถหาพันธมิตรและเจรจาธุรกิจพร้อมจำหน่ายสินค้าได้ในเวลาเดียวกัน
 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

The Secret to Your Company’s Financial Health is Very Important

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

A Look at How Social Media & Mobile Gaming Can Increase Sales

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

Boxtrade Lands $50 Million in Another New Funding Round with IBM

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

Dell Will Invest $125 Billion in China’s Tech in the Next 5 Years

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

Mobile Marketing is Said to Be the Future of E-Commerce

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...