บทความ

ไลฟ์สไตล์

เสวนาธรรม ผู้หญิงGen Z ฯ” หนุน เยาวชน มีสติด้วยธรรมะ

“ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น”  เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกด้วยธรรมมะ จึงได้ ร่วมกับ “โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ”…